(…)
41. Није Дробњак згазило вријеме,
42. Него ТО је устаничко племе,
43. Што су осам погубили паша –
44. Куд ће Ченгић јад га у дом наша. (…)

(Извор: 12. Смаил-ага Ченгић, Бећировић; Гусларске песме)